Biedrība C.albula
Mūs atbalsta

Iestāties biedrībā

Lūdzu uzņemt mani par biedrības C.ALBULA biedru. Ar biedrības statūtiem esmu iepazinusies/-ies un apņemos tos ievērot.

 

Apņemos pildīt biedru kopsapulču un valdes lēmumus. Ar savu darbību apņemos sekmēt C.ALBULA mērķu sasniegšanu. Apliecinu, ka neveikšu darbības, kas ir pretrunā ar biedrības C.ALBULA mērķiem.

* - obligāti aizpildāms lauks
Vārds un Uzvārds: *
Personas kods: *
Adrese: *
Esmu gatavs/-a sniegt sekojošu palīdzību biedrības mērķu sasniegšanai (atzīmēt):
Finansiālo palīdzibu:
ziedojumi, papildus biedru naudai
Materiālo palīdzibu:
inventārs, apģērbs, palīgmateriāli, degviela u.c.
Profesionālo palīdzibu:
aprakstīt prasmes, iespējas, ieteikumi
(pieredze, izglītība, kas var noderēt mērķu sasniegšanai)
Profesionālās palīdzības apraksts:
E-pasta adrese: *
Tālruņa numurs: *
Ievadi skaitli: *
Apliecinu, ka augstāk norādītā informācija ir patiesa.