Biedrība C.albula
Mūs atbalsta

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLS “ALŪKSNES ŽIBULIS 2017”

16.01.2017

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLS
“ALŪKSNES ŽIBULIS 2017”
NOLIKUMS

1. Festivāla mērķis
- Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus.
2. Festivāla rīkotāji
- Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”
Atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,
- Festivāla galvenais tiesnesis - Andris Jerums, tel. 6389199
3. Festivāla norises vieta un laiks
- Festivāls notiek Alūksnes ezerā 2017. gada 28. janvārī.
Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētās" 28. janvārī no 6.30 līdz 8.00.
- Festivāla sākums 28. janvārī. plkst. 8.15.
4. Festivāla dalībnieki
- Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
- Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte un derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes varēs iegādāties reģistrācijas vietā.

! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

5.Dalības maksa - Eur 5,00.
- Dalībniekam kuš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas.
6.Uzvarētāja noteikšana
- Uz vērtēšanu tiek nodotas ne vairāk kā piecas plēsīgās (līdakas, asari, zandarti) zivis.
- Vērtēts tiek zivju kopējais garums, attiecīgi asaru garumu reizinot ar koeficientu 1,5.
- Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu — diskvalifikācija.
7.Festivāla noteikumi
- Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.
- Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
- Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu vai to daļas aizliegts.
- Sacensību laikā dalībnieks nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem.
- Vērtēts tiek 5 lielāko plēsīgo zivju kopējais garums, ierēķinot koeficientu.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

*iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.

Festivāla programma
2017.gada 28. janvārī
6.30 – 8.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.15 Festivāla atklāšana
8.15 – 13.00 Festivāla norise
13.00 – 13.30 Festivāla rezultātu apkopošana, pusdienas.
13.45 – 14.15 Apbalvošana

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina - bezmaksas pusdienas, auto novietošanu. )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tālr. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

C.ALBULA valdes priekšsēdētājs Jānis Skulte