Biedrība C.albula
Mūs atbalsta

Jauno makšķernieku nometne.

15.05.2015

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra

Vasaras aktivitātes bērniem

01. -05.jūnijs
Lauku tūrisma un
atpūtas centrs
„Jaunsētas”
Dienas nometne „Copes lietas 3” Lai
pieteiktos nometnei, dalībniekam jāraksta
motivācijas vēstule, kurā jāpastāsta par sevi
un jāpamato, kāpēc vēlas piedalīties
nometnē!
Vēstules jāsūta kristine.vimba@aluksne.lv līdz
15.maijam.
10-12 gadi Kristīne Vimba,
Iveta Kronberga,
Druvis Tomsons,
Jānis Skulte
25,00 EURO