Biedrība C.albula
Mūs atbalsta

Biedrības mērķi

Popularizēt dabai un zivju resursiem saudzīgu attieksmi. Izglītot un informēt jauno paaudzi un pārējo sabiedrību, vides aizsardzības un saudzēšanas jautājumos.