Biedrība C.albula
Mūs atbalsta
Pagodinājums sportā " GADA SPORTA KOMANDA"

2019. gada.4.maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienā, mūsu zemledus makšķerēšanas komanda "C.Albula/Alūksne"saņēma apbalvojumu no Alūksnes novada pašvaldības -Pagodinājums sportā " GADA SPORTA KOMANDA"

10.07.2019
Lasīt vairāk
Makšķerēsim kopā.

Makšķerēsim kopā!

Biedrība “C.Albula” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 1.jūlijam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros realizēja projektu “Makšķerēsim kopā!”, līgums nr. ANP/1-45.1/19/24, 14.01.2019.
Projekta mērķis bija palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai, šajā projektā Alūksnes novadā.
Projekta mērķauditorija bija jaunieši, kas mācās vispārizglītojošo skolu 5.-12.klasēs. Projekta ietvaros jauniešiem bija dota iespēja neformālos apstākļos pie Alūksnes ezera iepazīties ar dabas daudzveidību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Galvenās projekta aktivitātes bija meistarklases “Copētprieks” un makšķerēšanas nometne “Copes lietas”. Abas aktivitātes tika balstītas uz neformālās mācīšanās metodēm, kas veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību un līdzdarbošanos.
Makšķerēšanas nometnes “Copes lietas” laikā jaunieši ne tikai apguva makškerēšanas pamatprasmes un principus, iepazina makšķerēšanas likumisko bāzi, vides un cilvēku mijiedarbību, vides daudzveidību, pētīja dabas un vides problēmas Alūksnes ezera piekrastē un domāja par iespējamiem risinājumiem, bet arī piedalījās sporta aktivitātēs, devās pārgājienos, guva jaukas emocijas un spēku, lai rudenī turpinātu mācības skolā.
Nometne ikvienam tās dalībniekam sniedza atbalstu un iedrošinājumu darboties kopā. Ar katru dienu jaunieši kļuva atbildīgāki un apzinīgākie, mācījās patstāvīgi pieņemt lēmumus. Makšķerējot ikviens iepazina pacietību un neatlaidību. Savstarpējā komunikācija un darbošanās kopā ar biedrības aktīvistiem attīstīja jauniešu prasmes sadarboties un uzticēties.
Meistarklases “Copētprieks” tika organizētas, lai jaunieši apgūtu makšķerēšanas un spiningošanas pamatus, iepazītu Alūksnes ezera zivju daudzveidību, makšķerēšanai piemērotākās vietas. Darbojoties kopā ar makšķerēšanas speciālistiem, jauniešu apguva nepieciešamās zināšanas, lai pēc pasākuma realizācijas paši varētu makšķerēt un spiningot Alūksnes ezerā. Īpaša uzmanība tiks veltīta tam, lai tiktu sekmēta jauniešu iniciatīva, saskarsme un sadarbība ar vienaudžiem, celta pašapziņa dodot iespēju integrēties sava vecuma jauniešu vidū. Jauniešiem tika uzlabotas prasmes un iemaņas rast risinājumu dažādās dzīves situācijās un uzņemties atbildību par savu rīcību.
Pateicoties projekta realizācijai, PMP riska grupas izglītojamie jaunieši tika iesaistīti aktivitātēs kopā ar citiem jauniešiem ārpus formālās izglītības. Jauniešiem dota iespēja neformālos apstākļos pie Alūksnes ezera iepazīties ar dabas daudzveidību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes saturīgi pavadīt brīvo laiku. Projekta laikā veicināta jauniešu izpratne par mācību un nodarbinātības nepieciešamību nākotnes karjeras attīstībā. Neformālā sadarbība ar līderiem un sabiedriski aktīviem jauniem cilvēkiem- biedrības pārstāvjiem veicināja izpratni par izglītības nepieciešamību savas dzīves veidošanā.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
Jānis Skulte, biedrības “C.Albula” valdes priekšsēdētājs

 

 

03.07.2019
Lasīt vairāk
Festvāla Alūksnes Žibulis uzvarētāji.

Esam ļoti gandarīti un laimīgi!
Ar katru gadu mēs kāpjam augstāk un gūstam pieredzi!
Liels paldies visiem dalībniekiem kuri ieradās un kurus nenobaidīja laika apstākļi!
Diena bija pozitīvisma pilna!1. Vieta -Madars Dāvids

2. Vieta-Gnārs Rozenbergs

3. Vieta Krists Vaļģis

Lielākais asaris-Līva Timermane
Žibulēšanas Dueļa uzvarētājs -Andris Jerums
Lielākais diemžēl-Igors Dzilna

Liels paldies par atbalstīšanu Jaunsētas, Lauku Tūrisma un atpūtas centrs
Paldies arī sponsoriem eboat.lv
Gaidām jūs nākamgad lielākā pulkā!

17.03.2019
Lasīt vairāk
ALŪKSNES ŽIBULIS 2019

Šogad “Alūksnes žibulis” nedaudz citādā formātā. Mērķa zivs – tikai un vienīgi Alūksnes KIMLAKS! Piedaloties festivālā iespēja noķert savu lielo KIMLAKU, lai būtu ko pieteikt www.eboat.lv konkursā “ KIMLAKU medības 2019” Tieši Alūksnes ezerā un tieši martā lielie nāk ārā no slēptuvēm lai iekārotu tieši tavu ŽIBULI. Piedalies un izmanto iespēju satikt savu KIMLAKU 2019!

ŽIBULĒŠANAS FESTIVĀLA
“ALŪKSNES ŽIBULIS ”
NOLIKUMS

1. Festivāla mērķis
- Popularizēt zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt veiksmīgākos žibulētājus.
2. Festivāla rīkotāji
- Festivālu rīko Alūksnes novada makšķernieku biedrība “C.ALBULA”, atbildīgais – Jānis Skulte, tel. 29276883,
- Festivāla galvenais tiesnesis – Druvis Tomsons, tel. 29415118.
3. Festivāla norises vieta un laiks
Festivāls notiek Alūksnes ezerā 2019. gada 16.martā Ziemera pagasta teritorijā Lauku tūrisma un atpūtas centrā “Jaunsētas”.
*Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laikapstākļiem. Par to tiek izziņots vienu nedēļu iepriekš.
4. Festivāla dalībnieki
- Festivāla veiksmīgākie žibulētāji tiks noteikti individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.
- Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus un personām, kuras jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jābūt derīgai makšķerēšanas licencei Alūksnes ezerā. Licences varēs iegādāties arī reģistrācijas vietā.
! Par drošību uz ūdenstilpes ledus atbild paši dalībnieki, to apliecinot ar parakstu sacensību protokolā.

5.Dalības maksa - ziedojums 5,00 EUR.
- Dalībniekam, kurš jaunāks par 16 gadiem, dalība festivālā bez maksas.
6.Uzvarētāja noteikšana
- Vērtēšanai tiek nodoti ne vairāk kā 3 asari.
- Vērtēts tiek zivju kopējais garums.
- Ja diviem vai vairāk dalībniekiem zivju kopējais garums ir vienāds, tad par uzvarētāju tiek noteikts garākā asara īpašnieks.
- Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.
- Par makšķerēšanas noteikumu, Alūksnes ezera licencētās makšķerēšanas un šī nolikuma neievērošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
7.Festivāla noteikumi
- Festivāls notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus normatīvos aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
- Sacensību dalībniekiem atļauts izmantot tikai tādus mākslīgus žibuļus (vizuļus), kuru garums nav mazāks par 2 cm.
- Sacensības notiek visā Alūksnes ezera akvatorijā bez zonējuma, izņemot Alūksnes ezera “iekšezeru”*.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
- Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru citu dzīvo ēsmu vai tās daļas.
- Sacensību laikā dalībnieki nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 5 metriem, izņemot gadījumu, ja sacensību dalībnieki savā starpā vienojas par šī noteikuma neievērošanu.
- Vērtēts tiek 3 garāko asaru kopējais garums.
- Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

*iekšezers - Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu.
8.Žibulēšanas Duelis
Ir brīvas izvēles sacensības, kuras norisināsies pēc pamat sacensībām.
Noteikumi - katrs dalībnieks nedrīkst aizņemt vairāk kā vienu āliņģi, kurā makšķerē, nedrīkst atrasties tuvāk par 5 metriem no cita dalībnieka, nedrīkst ņemt līdzi makšķerēšanas kasti vai arī tā nedrīkst atrasties uz ledus makšķerēšanas sektorā. Urbim makšķerēšanas laikā jāatrodas ieurbtā stāvoklī.
Festivāla programma
7.00–8.00 Festivāla dalībnieku reģistrācija
8.00–8.15 Festivāla atklāšana
8.15–13.00 Festivāla norise
13.00–14.30
14.30–15.00 “Žibulēšanas Duelis”
Pusdienas, rezultātu apkopošana
15.00¬–15.30
Uzvarētāju apbalvošana

(Sacensību rīkotāji dalībniekiem nodrošina bezmaksas pusdienas un auto novietošanu. )
Ir iespējams pasūtīt naktsmītnes, sīkāka informācija pie organizatoriem tel.29276883 vai 28650600.
Atpūtas komplekss „Jaunsētas” tel. 28650600
Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

!!! NE ASAKAS !!!

C.ALBULA valdes priekšsēdētājs Jānis Skulte

20.02.2019
Lasīt vairāk
Latvijas Čempioni 2018 C.ALBULA / ALŪKSNE

Intervija ar komandas C.ALBULA/ALŪKSNE sportistu Jāni Skulti.


Kā nonācāt līdz dalībai LČ: Pirms pāris gadiem uz Alūksnes ezera notika viens no LČ posmiem zemledus makšķerēšanā, 4 no mums tajā veica tiesnešu pienākumus. Tad arī radās interese, jo bija iespēja divas dienas vērot, kā notiek ziemas sporta makšķerēšana.

Kā gāja pirmajā sezonā: Priekš pirmā starta sasniegtā 10. vieta no 14 komandām, manā uztverē ir labs rādītājs. Jāatzīmē , ka daži no mums pamanījās savās zonās iemakšķerēties trijniekā!!!! Taču kopumā pietrūka stabilitātes!

No kurienes guvāt informāciju par sacensību taktiku un inventāru: Daudz padomus guvām no pašmāju sportistiem, kas nesavtīgi dalās informācijā ar jaunpienācējiem. Mūsdienās ir lieliska iespēja smelties informāciju internetā, kur bijušie un esošie pasaules čempioni ar to dalās! . Taču jāsaprot, ka makšķerēšana nav vienkāršs reizrēķins, ir daudz nezināmo un mainīgo, kas ietekmē rezultātu.

Vai ticējāt, ka izdosies uzvarēt LČ otrajā sezonā: Otro sezonu uzsākām ar mērķi uzlabot rezultātu, ticība radās pēc otrā posma, kad sapratām, ka varam! Bet visi, kā viens baidījāmies teikt -hop, kamēr “nepārlēcām”!

Cik tas ir sarežģīti – piedalīties LČ un nonākt līdz uzvarai: Melošu ja teikšu, ka viegli! Tas ir tāpat, kā jebkurā citā sportā- laiks, centība, nauda un protams pie tā visa vēl vajag daļu veiksmes. Kad izvirzies līderos, kļūst vēl smagāk, tāpēc trešais posms bija īsta elle, jo gan iekšēji, gan uz ledus jutām milzīgu spriedzi. Bet pati par sevi dalība čempionātā dod neatsveramu gandarījumu.

Kas tieši aizrauj Zemledus makšķerēšanas sacensībās: Alūksnieši jau piedzimst ar urbi rokās ha, ha , ha. Protams tā ir šī sacenšanās un mērošanās meistarībā, tikšanās ar sev līdzīgi domājošiem, kopā būšana , dalīšanās ar emocijām un pieredzi.

Vai turpmāk piedalīsieties LČ: Protams mēs to vēlamies darīt un iespējams arī darīsim! Ceru, ka mūsu uzvara iedrošinās daudz jaunus makšķerniekus, organizēties un ņemt dalību nākamajā gadā! Tas tiešām ir tā vērts! Es ticu, ka Latvijā ir daudz spēcīgu jauno makšķernieku, kas nākotnē varētu noturēt Latviju pasaulē, kā zemledus makšķerēšanas lielvalsti! Ceru, ka arī makšķerēšanas federācija darīs visu iespējamo lai šī makšķerēšanas disciplīna iekvēlotos vēl spožāk!

18.04.2018
Lasīt vairāk